Một mô hình giao nhận hyperlocal bao giờ có thể bền vững?

Hyper Local Delivery Sustainability

Mặc dù có rất nhiều tranh luận xung quanh việc giao nhận hyperlocal (dịch vụ tập trung cho khu vực địa phương) có bền vững hay không, tôi tin rằng họ đã mang lại một sự thay đổi mang tính cách mạng trong cách chúng ta tiêu thụ thực phẩm ngày nay – một số người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, phụ thuộc rất nhiều vào nó (không phân biệt giảm giá và ưu đãi) .

Chúng ta hãy xem xét một số đơn vị kinh tế cơ bản –

Phiếu chi trung bình của một bữa ăn hoặc đơn hàng tạp hoá ở Ấn Độ không đủ cao để chủ nhà hàng phải trả 45-60 INR với mỗi lần giao hàng cho các công ty giao nhận 3PL hyperlocal. Câu hỏi đặt ra sau đó là, việc giao hàng nên được chuyển cho nội bộ, hay công ty nên tập trung vào việc kinh doanh và để logistics cho 3PL đảm nhiệm phần này? Nếu quy mô lớn, thì việc tự làm việc chuyển phát có vẻ như là một lựa chọn khả thi. Tuy nhiên nó sẽ lấy đi sự tập trung đáng kể từ doanh nghiệp của bạn vì xử lý logistics không phải là một công việc tầm thường, đặc biệt là khi thời gian giao hàng nằm trong khoảng 30-45 phút. Phần lớn các doanh nghiệp đã và đang sử dụng 3PL và sẽ tiếp tục sử dụng chúng.

Điều gì có thể làm cho 3PL hyperlocal bền vững hơn?

Một trong những điều mà tôi tin rằng có thể giúp các nhà 3PLs là việc ghép đơn hàng theo thời gian thực. Điều này có thể giúp 3PL đạt được lợi nhuận trên mỗi lần giao hàng (Ngay cả khi số lần giao hàng trung bình mỗi người trên mỗi chuyến đi tăng từ 1 → 1,25, doanh thu tăng từ 50-55 INR mỗi chuyến lên tới 62.5-68.75). Khi mật độ đặt hàng và quy mô của 3PL tăng lên, số lần giao hàng trung bình trên mỗi người sẽ tiếp tục tăng lên, điều này sẽ khiến 3PL cạnh tranh về giá, dẫn đến việc có nhiều doanh nghiệp hơn.

Mặc dù đối với một doanh nghiệp duy nhất, ghép đơn chỉ có ý nghĩa nếu mật độ đặt hàng cao. Do đó, việc ghép đơn trên nhiều doanh nghiệp trong khi duy trì SLA của khách hàng cho tất cả các doanh nghiệp khác nhau cũng quan trọng không kém đối với các mô hình phân phối hyperlocal.

Tất cả điều này là tất nhiên nói dễ hơn làm nhưng nhóm Locus đã giải quyết điều này.

Locus đang giải quyết các vấn đề ra quyết định logistics phức tạp cho một số thương hiệu lớn nhất ở Đông Nam Á. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi.

Schedule Demo with Locus

This post was authored by: Krishna Khandelwal