Làm thế nào để xây dựng doanh nghiệp của bạn xung quanh một mô hình phân phối theo yêu cầu giao hàng nhiều điểm trong khu vực (hyperlocal)?

Hầu hết người tiêu dùng bị mắc kẹt trong nhà của họ do đại dịch coronavirus và do đó nhu … Continue reading Làm thế nào để xây dựng doanh nghiệp của bạn xung quanh một mô hình phân phối theo yêu cầu giao hàng nhiều điểm trong khu vực (hyperlocal)?